Blogpost 2

Hoe maak je een goed 'Competentie Curriculum Vitae'?


26 november 2013 - Voor het opstellen van een 'Competentie Curriculum Vitae' is het noodzakelijk om te weten op welke functie je solliciteert. Alleen dan ben je in staat in te zoomen op de competenties (lees: kennis, vaardigheden en motivatie) die van jou de meest geschikte kandidaat voor de functie maken. Onderzoek, bijvoorbeeld op internet, welke competenties in die functie noodzakelijk en gewenst zijn.


Hoe maak je duidelijk dat ze JOU voor die functie moeten vragen?

Je gaat na in hoeverre jij beschikt over die competenties en op welke manier jij die in jouw leven/werk hebt ontwikkeld en ingezet. Dat doe je door een omschrijving te geven van de competentie en door een pakkend voorbeeld te geven van een prestatie waarbij die competentie bepalend was voor het succes.

Kortom: je geeft antwoord op de vraag: "Wat heb je geleerd en waaruit is gebleken dat je het kunt?"


Een voorbeeld

In mijn functie als loopbaancoach is het belangrijk dat ik mensen enthousiast maak om op zoek te gaan naar een andere baan. Als competentie zou ik in mijn 'Competentie CV' kunnen opnemen: Motiveren.

Die competentie kan ik als volgt beschrijven: Ik help mensen hun talenten te ontdekken en ik stimuleer ze om op basis daarvan op zoek te gaan naar nieuwe loopbaanmogelijkheden.

Als bijbehorende prestatie kan ik in mijn 'Competentie CV' opnemen: In de laatste 12 maanden heb ik ruim 40 kandidaten begeleid naar nieuw werk. 80% van hen vond binnen een half jaar een nieuwe baan.

Op deze manier omschrijf ik mijn competentie en geef ik heel concreet aan wat ik ermee heb bereikt.


Wil je weten hoe een 'competentie CV' eruit ziet? Daarover meer in mijn volgende blog - wordt vervolgd!