Over mijn logo

Over mijn logo


eb' & vloed: twee betekenissen 

'Dat wat je bent' is je zonneteken, het teken waarin op het moment van je geboorte de zon zich bevond. Het zonneteken wordt ook wel sterrenbeeld genoemd. Een zonneteken wordt symbolisch gezien als een brug tussen een persoon en zijn of haar (levens)doel.


Eb’ is zo’n zonneteken, zo'n sterrenbeeld. Eb’ betekent 'mens' en staat voor wedergeboorte, voor het vinden van datgene waarnaar je zocht. Eb’ gaat er van uit dat iedereen de vrijheid kan creëren om zijn of haar eigen weg te gaan, door verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen situatie en keuzes te maken.


De twee cirkels in mijn logo

Eb en vloed staat natuurlijk ook voor eb en vloed, voor het steeds terugkerend verschijnsel waarbij zeewater afloopt en met kracht weer opkomt. Het staat symbool voor mijn werk-wijze: eerst in jezelf keren, nadenken over wat je wilt en wat je kunt; om daarna vol kracht en levenslust weer naar buiten te treden.


Het verschijnsel eb en vloed op aarde treedt op als gevolg van de zwaartekracht van de maan en, in mindere mate, die van de zon. Dat is verbeeld in de 2 cirkels in het eb' & vloed logo, een grote (de zon) en een kleine (de maan).

loopbaan

Kennismaken met loopbaancoaching


Heb je interesse in loopbaancoaching? Maar wil je eerst weten hoe dat werkt? Wat de mogelijkheden zijn, wat er van jou verwacht wordt? Wil je een idee krijgen over de tijdsduur en de kosten van zo'n traject? Neem dan contact met mij op voor een afspraak. Dan brengen we samen in kaart wat je vragen zijn en welke antwoorden ik daarop heb. Dat eerste gesprek is kosteloos. Centraal in dat gesprek staan je talenten en je beroepsinteresses.

loopbaancoaching

Over de naam Eb' & Vloed en over mijn logo


Eb' & Vloed heeft een naam en een logo met een hoge komma (apostrof) achter Eb. Eb' dus. Natuurlijk hoort daar een verhaal bij. Een verhaal dat veel, zo niet alles, zegt over mij, en mijn taakopvatting als loopbaan-coach. Het verhaal over mijn bedrijfsnaam en logo vind je links hiernaast.